Muhasebe Sgk

Ay: Eylül 2021

Kadınların Emeklilik Şartları Kadınların normal  emeklilik şartları aşağıdaki emeklilik hesaplama tablolarında gösterilmiştir. 30.04.2008 tarihinde ve önce...
21.09.2021
0
439
01.01.2018 ile 31.12.2022 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya 2018/11969...
17.09.2021
0
223
Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas...
17.09.2021
0
147
Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır...
17.09.2021
0
144
26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 Sayılı Kanun’un 29 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna...
17.09.2021
0
142
Genç Girişimci Desteği; Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti...
17.09.2021
0
141
Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları 4 (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancıüzerinden hesaplanan...
17.09.2021
0
146
Erkeklerin Emeklilik Şartları 4447 Sayılı kanunla erkelerin emeklilik şartları aşağıdaki emeklilik hesaplama tablolarında gösterilmiştir. 30.04.2008...
17.09.2021
0
401
Emekli olabilmek için öncelikle ÜÇ Şatın yerine getirilmesi gerekmektedir.  Bunlar : 1-Sigortalılık süresi 2-Prim Ödeme...
15.09.2021
0
393
Muhasebe SGK, Sosyal Güvenlik ve Finans Alanında Blok Yazılar İçerir. Hiç Bir Kurum ve Kuruluş İle İlgimiz Yoktur.