Muhasebe Sgk

Yazar: muhasebe

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Hazine ve Maliye...
16.03.2022
0
121
320 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır. 1 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi...
16.03.2022
0
143
İstenilebilir. Çünkü, kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin...
16.03.2022
0
67
İşçinin, işveren ile bu hareketini  yasaklayan yazılı veya sözlü bir anlaşma yok  ise  işçi  birden ...
16.03.2022
0
118
Yasal   düzenleme  gereği,  işçi  işveren   ilişkileri  iş  sözleşmeleri   yolu   ile saptanmaktadır. İş sözleşmeleri  yasaya  aykırı ...
16.03.2022
0
66
İşçilere ücret kesme cezası verilmesinin koşulları nelerdir? Çalışanlara hangi durumlarda ve koşullarla ücret kesme cezası...
16.03.2022
0
114
İşe iade haklarından yararlanılabilmek için gereken şartlar nelerdir? İş sözleşmesini feshetmek isteyen işveren; feshi yazılı...
16.03.2022
0
149
Çalışanlara hamilelik ve doğum hallerinde sağlanan haklar nelerdir? 4857/74 kapsamında; Kadın işçilerin doğumdan önce 8...
16.03.2022
0
94
Ücretsiz izin yasalarımızda 56. maddede yıllık ücretli iznini kullanması için bulunduğu il dışına çıkması halinde...
16.03.2022
0
160
İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması esastır. İşten...
16.03.2022
0
116
Kıdem tazminatı aşağıdaki hallerde ödenir: Emeklilik, Ölüm, Askerlik, 4857/24 madde, işçinin haklı nedenle ayrılması, 4857/25...
16.03.2022
0
147
Bitcoin Nedir? Bitcoin tamamen dijital bir para birimi, ödeme sistemi ve merkezi olmayan bir mutabakat...
30.10.2021
0
221
Excel Giriş Sekmesi GİRİŞ : Excel ilk açtığınızda Giriş Sekmesi karşınıza çıkar. Giriş sekmesi genel...
30.10.2021
0
269
Excel Fonksiyonlar Şimdi Formülü Şimdi fonksiyonu, sistem tarihi ile birlikte sistem saatini verir. Şimdi fonksiyonu...
30.10.2021
0
177
193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde...
30.10.2021
0
300
Yıllık Ücretli İzinler, İhbar Tazminatları SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE...
30.10.2021
0
167
Sosyal Güvenlik Prim Oranları
30.10.2021
0
169
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 01.07.2021 – 31.12.2021 Dönemi için 8.284,51 TL 01.01.2021 – 30.06.2021 Dönemi için...
30.10.2021
0
155
Muhasebe SGK, Sosyal Güvenlik ve Finans Alanında Blok Yazılar İçerir. Hiç Bir Kurum ve Kuruluş İle İlgimiz Yoktur.