Muhasebe Sgk

Bordro-İK

İstenilebilir. Çünkü, kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin...
16.03.2022
0
67
İşçinin, işveren ile bu hareketini  yasaklayan yazılı veya sözlü bir anlaşma yok  ise  işçi  birden ...
16.03.2022
0
118
Yasal   düzenleme  gereği,  işçi  işveren   ilişkileri  iş  sözleşmeleri   yolu   ile saptanmaktadır. İş sözleşmeleri  yasaya  aykırı ...
16.03.2022
0
66
İşçilere ücret kesme cezası verilmesinin koşulları nelerdir? Çalışanlara hangi durumlarda ve koşullarla ücret kesme cezası...
16.03.2022
0
115
Yıllık Ücretli İzinler, İhbar Tazminatları SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE...
30.10.2021
0
168
Sosyal Güvenlik Prim Oranları
30.10.2021
0
170
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 01.07.2021 – 31.12.2021 Dönemi için 8.284,51 TL 01.01.2021 – 30.06.2021 Dönemi için...
30.10.2021
0
155
  01.01.2021 -31.12.2021 Asgari Ücret Tutarı 3.577,50 TL SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.01.2021...
30.10.2021
0
152
Muhasebe SGK, Sosyal Güvenlik ve Finans Alanında Blok Yazılar İçerir. Hiç Bir Kurum ve Kuruluş İle İlgimiz Yoktur.