Muhasebe Sgk

İlave İstihdam Teşvikleri (4447 Sayılı Kanunun Geçici 19. Maddesi)

01.01.2018 ile 31.12.2022 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden
hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

Kanun Numarası

İmalat veya ilişim sektörü (17103)

Diğer sektör ( 27103)

Sigortalı yönünden Yararlanma Şartları
İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri

İşveren yönünden Yararlanma Şartları
Özel sektör işverenine ait olması,
Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal suresi içinde SGK’ya verilmesi,
Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal suresi içinde ödenmesi, Yasal ödeme suresi geçmiş sigorta prim borçlarının bulunmaması,
Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması.

GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM DESTEKTEN YARARLANMA SÜRESİ
01/01/2018 ile 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2022/Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere;

İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 ay süreyle,

İşe giriş tarihi itibariyle (18 yaşın altındaki sigortalılar dahil) olmak üzere diğer sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 12 ay süreyle uygulanacaktır.

GEÇİCİ 19. MADDE İLAVE İSTİHDAM DESTEKTEN YARARLANILACAK TUTAR

İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde, günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının SPEK üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin
tamamı, (9.540,00- TL SPEK tutara kadar prim ödemesi çıkmaz)

Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, SPEK alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır. (Asgari ücret düzeyinde hiç prim çıkmaz) Bu teşvikten faydalan işçiler için asgari ücret düzeyinde Gelir Vergisi ve Damga Vergisi de ödenmez.

 

ETİKETLER:
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Muhasebe SGK, Sosyal Güvenlik ve Finans Alanında Blok Yazılar İçerir. Hiç Bir Kurum ve Kuruluş İle İlgimiz Yoktur.