Muhasebe Sgk

Muhasebe Hesap Planı

Aşapıdaki Hesap Planı Listesinden İlgili Hesaba Tıklayıp Nasıl Kayıt Atıldığını Öğrenebilirsiniz

 

NO HESAP KODU HESAP ADI
1 1 DÖNEN VARLIKLAR
2 10 HAZIR DEĞERLER
3 100 KASA
4 101 ALINAN ÇEKLER
5 102 BANKALAR
6 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
7 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
8 11 MENKUL KIYMETLER
9 110 HİSSE SENETLERİ
10 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI
11 112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI
12 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER
13 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
14 12 TİCARİ ALACAKLAR
15 120 ALICILAR
16 121 ALACAK SENETLERİ
17 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
18 124 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)
19 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
20 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
21 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
22 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
23 13 DİĞER ALACAKLAR
24 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
25 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
26 133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
27 135 PERSONELDEN ALACAKLAR
28 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
29 137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
30 138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
31 139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
32 15 STOKLAR
33 150 İLK MADDE VE MALZEME
34 151 YARI MAMULLER – ÜRETİM
35 152 MAMÜLLER
36 153 TİCARİ MALLAR
37 157 DİĞER STOKLAR
38 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
39 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
40 17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
41 170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
42 178 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI
43 179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR
44 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
45 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
46 181 GELİR TAHAKKUKLARI
47 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
48 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ
49 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
50 192 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
51 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
52 195 İŞ AVANSLARI
53 196 PERSONEL AVANSLARI
54 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
55 198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
56 199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
57 2 DURAN VARLIKLAR
58 22 TİCARİ ALACAKLAR
59 220 ALICILAR
60 221 ALACAK SENETLERİ
61 222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
62 224 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)
63 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
64 229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
65 23 DİĞER ALACAKLAR (1)
66 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
67 232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
68 233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
69 235 PERSONELDEN ALACAKLAR
70 236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
71 237 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
72 239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
73 24 MALİ DURAN VARLIKLAR
74 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER
75 241 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
76 242 İŞTİRAKLER
77 243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
78 244 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
79 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR
80 246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
81 247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIĞI (-)
82 248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
83 249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
84 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
85 250 ARAZİ VE ARSALAR
86 251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ
87 252 BİNALAR
88 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
89 254 TAŞITLAR
90 255 DEMİRBAŞLAR
91 256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
92 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
93 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
94 259 VERİLEN AVANSLAR
95 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
96 260 HAKLAR
97 261 ŞEREFİYE
98 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
99 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
100 264 ÖZEL MALİYETLER
101 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
102 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
103 269 VERİLEN AVANSLAR
104 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
105 271 ARAMA GİDERLERİ
106 272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
107 277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
108 278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
109 279 VERİLEN AVANSLAR
110 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
111 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
112 281 GELİR TAHAKKUKLARI
113 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR
114 291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
115 292 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
116 293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR
117 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
118 295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
119 296 GEÇİCİ HESAP
120 297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
121 298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
122 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
123 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
124 30 MALİ BORÇLAR
125 300 BANKA KREDİLERİ
126 301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
127 302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)
128 303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ
129 304 TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ
130 305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
131 306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
132 308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
133 309 DİĞER MALİ BORÇLAR
134 32 TİCARİ BORÇLAR
135 320 SATICILAR
136 321 BORÇ SENETLERİ
137 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
138 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
139 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
140 33 DİĞER BORÇLAR
141 331 ORTAKLARA BORÇLAR
142 332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
143 333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
144 335 PERSONELE BORÇLAR
145 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
146 337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
147 34 ALINAN AVANSLAR
148 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
149 349 ALINAN DİĞER AVANSLAR
150 35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ
151 350 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ
152 358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI
153 36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
154 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
155 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
156 368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
157 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
158 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
159 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
160 371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)
161 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
162 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
163 379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
164 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
165 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
166 381 GİDER TAHAKKUKLARI
167 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
168 391 HESAPLANAN KDV
169 392 DİĞER KDV
170 393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI
171 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
172 398 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1)
173 399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR
174 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
175 40 MALİ BORÇLAR
176 400 BANKA KREDİLERİ
177 401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
178 402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)
179 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
180 407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
181 408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
182 409 DİĞER MALİ BORÇLAR
183 42 TİCARİ BORÇLAR
184 420 SATICILAR
185 421 BORÇ SENETLERİ
186 422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
187 426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
188 429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
189 43 DİĞER BORÇLAR
190 431 ORTAKLARA BORÇLAR
191 432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
192 433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
193 436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
194 437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
195 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR
196 44 ALINAN AVANSLAR
197 440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
198 449 ALINAN DİĞER AVANSLAR
199 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
200 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
201 479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
202 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
203 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
204 481 GİDER TAHAKKUKLARI
205 49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
206 492 GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ
207 493 TESİSE KATILMA PAYLARI
208 499 DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
209 5 ÖZ KAYNAKLAR
210 50 ÖDENMİŞ SERMAYE
211 500 SERMAYE
212 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
213 502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI
214 503 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)
215 52 SERMAYE YEDEKLERİ
216 520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ
217 521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI
218 522 M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
219 523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
220 524 MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU
221 525 KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI
222 526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL KARŞILIK HESABI
223 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
224 54 KAR YEDEKLERİ
225 540 YASAL YEDEKLER
226 541 STATÜ YEDEKLERİ
227 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
228 548 DİĞER KAR YEDEKLERİ
229 549 ÖZEL FONLAR
230 57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
231 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
232 58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
233 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
234 59 DÖNEM NET KARI (ZARARI)
235 590 DÖNEM NET KARI
236 591 DÖNEM NET ZARARI (-)
237 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI
238 60 BRÜT SATIŞLAR
239 600 YURTİÇİ SATIŞLAR
240 601 YURTDIŞI SATIŞLAR
241 602 DİĞER GELİRLER
242 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
243 610 SATIŞTAN İADELER (-)
244 611 SATIŞ İSKONTOLARI (-)
245 612 DİĞER İNDİRİMLER (-)
246 62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
247 620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)
248 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
249 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
250 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
251 63 FAALİYET GİDERLERİ (-)
252 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
253 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
254 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
255 64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
256 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
257 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
258 642 FAİZ GELİRLERİ
259 643 KOMİSYON GELİRLERİ
260 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
261 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
262 646 KAMBİYO KARLARI
263 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
264 648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI
265 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
266 65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
267 653 KOMİSYON GİDERLERİ (-)
268 654 KARŞILIK GİDERLERİ (-)
269 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)
270 656 KAMBİYO ZARARLARI (-)
271 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
272 658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)
273 659 DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)
274 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
275 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
276 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
277 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
278 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
279 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
280 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
281 680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
282 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
283 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
284 69 DÖNEM NET KARI (ZARARI)
285 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
286 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
287 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
288 697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI
289 698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI
290 7 MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)
291 70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI
292 700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI
293 701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI
294 71 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
295 710 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
296 711 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI
297 712 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME FİYAT FARKI
298 713 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI
299 72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
300 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
301 721 DİREKT İŞCİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI
302 722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI
303 723 DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI
304 73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
305 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
306 731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
307 732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI
308 733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI
309 734 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI
310 74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
311 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
312 741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
313 742 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI
314 75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
315 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
316 751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI
317 752 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI
318 76 PAZARLAMA SATIŞ YE DAĞITIM GİDERLERİ
319 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
320 761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
321 762 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI
322 77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
323 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
324 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
325 772 GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI
326 78 FİNANSMAN GİDERLERİ
327 780 FİNANSMAN GİDERLERİ
328 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI
329 782 FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI
330 79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ)
331 790 İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
332 791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
333 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
334 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
335 794 ÇEŞİTLİ GİDERLER
336 795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
337 796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
338 797 FİNANSMAN GİDERLERİ
339 798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI
340 799 ÜRETİM MALİYET HESABI
341 8 YÖNETİM MUHASEBESİ HESAPLARI
342 9 NAZIM HESAPLAR

 

ETİKETLER:
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Muhasebe SGK, Sosyal Güvenlik ve Finans Alanında Blok Yazılar İçerir. Hiç Bir Kurum ve Kuruluş İle İlgimiz Yoktur.