Muhasebe Sgk

Nitelikli Eleman Desteği

Nitelikli Eleman Desteği

Kapsamdakiler KOSGEB’in desteklediği sektörlerde faaliyet gösteren ve 250 altında işçi çalıştıran tüm işletmeler.
Kapsam Dışı Başka kurum/kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.
Yararlanma Şartları İşletmede son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş yüksek öğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için teşvik alınabilir. Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanın, destek başvuru tarihinden önceki son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde istihdam edilmesi gerekir.
Destek Oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır. Üst Limit: 50.000 TL 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları: 1500 TL, 4 yıllık yüksek okul veya fakülte mezunları: 2000 TL, Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar: 2500 TL’dir. Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olması bu limitlere 1.000 (bin) TL ilave edilir. İşletme, destek üst limiti dahilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir.
Teşvik Notu *İstihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dahil edilmez. *Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı iş yerinde işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile bu Program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir. *Nitelikli elemanın; işten çıkarılması, kendi isteği ile işten ayrılması veya şirketin yönetim ve temsil yetkisini kaybetmesi durumunda, İşletme ilgili Uygulama Birimine bilgi verir ve elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır.
Yasal Dayanak *3624 sayılı KOSGEB Kanunu’nun 4. Maddesi (f ),(h),(i) ve 12. Maddesi (e), (i) bentleri *İş yerinin geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu OLMAMALIDIR. (Bu borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması durumunda borcu yok kabul edilir.) *Kayıt dışı sigortalı ya da sahte sigortalı bildirimi OLMAMALIDIR.

ETİKETLER:
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Muhasebe SGK, Sosyal Güvenlik ve Finans Alanında Blok Yazılar İçerir. Hiç Bir Kurum ve Kuruluş İle İlgimiz Yoktur.